Dažādo kurpju diena

15.septembrī Labklājības ministrija īsteno sociālo kapmaņu “Iekāp otra kurpēs”. Arī mēs, “Bitītes” grupas kolektīvs, piedalījāmies šajā iniciatīvā un, uzvelkot kājās atšķirīgus apavus, simboliski paudām atbalstu deinstitucionalizācijas mērķa grupas cilvēkiem – cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un jauniešiem. Mēs vēlējāmies atgādināt un vērst uzmanību, lai līdzcilvēki un Latvijas sabiedrība kļūtu arvien pieņemošāka un atbalstošāka.
“Bitītes” grupas komanda – Sigita Geca, Mārīte Klapenkova, Baiba Dardece