DARBA VĒRTĪBAS

DARBA VĒRTĪBAS!

Trešdien, 13. decembrī, VGV-AC 5.-9.klašu skolēni aktīvi piedalījās karjeras grupas nodarbībā “Darba vērtības!”. Pasākumā skolēni iepazinās ar dažādām darba vērtībām un izvērtēja cik svarīgas tās škiet viņiem personīgi, pēc tam pāros apkopoja 5 svarīgākās un pēc tam jau lielākās grupiņās mēģināja diskutēt un vienoties par 3 vissvarīgākajām darba vērtībām.Izvēlētās vērtības tika apkopotas un izvedots darba  vērtību TOP.

Skolēni pasākuma nobeigumā mēģināja piemeklēt un nosaukt piemērotākās profesijas katrai darba vērtībai.

Pasākums rosināja skolēnus padomāt  par to, ka katrā dzīves jomā ir savas vērtības un   analizēt, kuras no tām ir svarīgākās tieši viņa dzīvē. Kā arī skolēni pilnveidoja sadarbības prasmes strādāt pāros un komandās, prasmi vienoties un atrast kompromisu.

Paldies par atbalstu surdotulkam Ingai Upesjurei.

 Pedagogs karjeras konsultants- Lolita Eklone