Dabaszinību nedēļa sākumskolā

Dabaszinību nedēļa sākumskolā

17. – 21. maijam norisinās dabaszinību nedēļa sākumskolai (2. – 4.klase)
Skolēni piedalījās dabaszinību pasākumā „Pavasaris dabā” atpazīstot raksturīgākās pavasara pazīmēs dabā.
Pasākumā notika praktiska darbošanās, iekļaujot starppriekšmetu saikni. Skolēni vēroja, zīmēja, rakstīja un rēķināja.

Dabaszinību nedēļa sākumskolā  Dabaszinību nedēļa sākumskolā  Dabaszinību nedēļa sākumskolā

Dabaszinību nedēļa sākumskolā  Dabaszinību nedēļa sākumskolā  Dabaszinību nedēļa sākumskolā
Skolotāja Gaida Stankeviča
19.05.2021