2018. gads

Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola – attīstības centrs tiek reorganizēts un apvienots ar  Valmieras pilsētas speciālo pirmsskolas izglītības iestādi “Bitīte”. Reorganizācijas rezultātā uz abu minēto izglītības iestāžu bāzes tiek izveidota jauna Valmieras pilsētas pašvaldības pakļautībā esoša speciālās izglītības iestāde “Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs”, kas darbu uzsāk 2018.gada 1.janvārī.