2010. gads

Skola kļūst par Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolu – attīstības centru.