2004. gads

Skola kļūst par Valmieras pilsētas pašvaldības speciālo izglītības iestādi un iegūst nosaukumu – Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātpamatskola – attīstības centrs.