1998. gads

Skolas nosaukums ir Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātskola – attīstības centrs.