1962. gads

Skolas internāta korpuss, atklāts 1962.g