1962. gads

Skolēni piedalās internāta ēkas celtniecības darbos 1962. gads.