1958. gads

Skola iegūst Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātskolas nosaukumu