1882. gads

1882./83. m.g. sākas mācības jaunuzbūvētajā skolā.