1840. gads

Ar guberņas pārvaldes juridisku atļauju atver kurlmēmo skolu Rīgā.