Cilpo apritīgi!

  1. novembris- Āra izglītības diena. Vaidavā 2.d, 3.d un 9.e klašu skolēni piedalījās un pārbaudīja savas zināšanas cilpošanas interaktīvajā spēlē “Cilpo apritīgi!” par aprites ekonomiku.

Skolēni izvēlējās maršrutu un devās 3 km pastaigā, pa ceļam risinot jautājumus un uzdevumu cilpas. Spēle sastāvēja no četrām cilpām, katrā cilpā četri jautājumi un papildjautājums. Cilpas atrisinājums palīdzēja izdomāt atbildes uz jautājumiem.

Ar interaktīvās spēles palīdzību tika izglītoti skolēni par aprites ekonomiku, attīstīta kritiskā domāšana un pētniecības prasmes. Aktualizēts ilgtspējīgs dzīvesveids.

Spēle “Cilpo apritīgi” skolēniem ļoti patika, tā ļāva izkustēties, būt dabā un caur asprātīgu un izglītojošu jautājumu (cilpu) palīdzību uzzināt, ko izmainīt savos ikdienas paradumos, lai darbotos līdz ar aprites ekonomikas pamatprincipiem.

Mums veicās izcili, ieguvām 90% no kopējā punktu skaita, kas ļāva pievienoties cilpotāju ciltij ĒRGĻI!

Citu klašu skolēni čakli strādāja pie skolas apkārtnes sakopšanas – grāba lapas, lasīja zarus. Šīs aktivitātes sniedz skolēniem daudzas dzīvē noderīgas prasmes.

Daba ir labs skolotājs!

Iveta Caune, skolotāja