CIEŅA dzejā, stāstos, pasakās…

Uz pasaules mēs drīz būsim 8 miljardi…. Kā dzīvot, lai visiem būtu labi, lai cilvēki būtu laimīgi??
Atbildes uz šiem jautājumiem  meklējām 18.oktobrī bibliotēkā, lasot gudru cilvēku domas, pētot un pārrunājot  dzejoļu, stāstu un pasaku sižetus, kuros attēlota cieņa pret vecākiem, skolu, Latviju, darbu u.c.
Veidojām mūsu planētu kā ziedu, kuru ieskauj mūsu labās domas, darbi, cieņa pret sevi un citiem.
Paldies par dalību 5.a, 6,a ,6.b ,8. ,9.a, 2./5.e un 4.b/8.c klasēm un viņu skolotājām!
Bibliotekāre Anita Kalniņa