Caurviju prasmes mācību moduļos

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra profesionālās pamatizglītības programmu izglītojamie Vaidavā ik gadu ļoti gaida tradicionālo pasākumu “Caurviju prasmes mācību moduļos”.

Tradicionālais pasākums vienmēr notiek 2. semestra sākumā, janvārī,  pirms 3. kursu  eksāmenu sesijas, kas sāksies 19. februārī.

Pasākumu ar lielu atbildības sajūtu  vada izglītojamie.  Šogad  darba grupu vadītāji bija: Aleksandra Smirnova (virtuves darbiniece 2. kurss), Lolita Stepanova (pārdevēja palīgs 3. kurss), Dairis Anrijs  Rencis (koksnes materiālu apstrādātājs 2. kurss), Ieva Mareta Veļičko (pārdevēja palīgs 3. kurss),  Kārlis  Blāķis (koksnes materiālu apstrādātājs 2. kurss) un  Santa Krujele ( virtuves darbinieks 1. kurss),

Lai  veiktu konkrētus praktisko darbu uzdevumus, ko bija sagatavojuši pedagogi, izglītojamajiem draudzīgi bija jāstrādā komandā. Piemēram, jāgludina dvieļi,  krekli, jāsagatavo gardu desertu un to kulturāli pie galda jāapēd, no koka  jāizgatavo horoskopu zīmes, jāsaskaita nauda, jānosver rozā lēcas, jādegustē pārtikas produkti, jāizveido vārdi, jāmin  krustvārdu mīklas u.c.

Izglītojamie, praktiski darbojoties,   demonstrēja iegūtās zināšanas, izpratni, pamatprasmes mācību jomās, caurviju prasmes un attieksmes.

Praktisko darbu veikšanas  laikā bija vērojama ļoti laba disciplinētība, prieks, pacilātība, apmierinātība, gandarījums, kas liecināja  par izglītojamo pozitīvo emocionālo  labsajūtu.

Pasākuma noslēgumā katrs izglītojamais lieliski prezentēja paveikto un saņēma balvas.

Profesionālās pamatizglītības skolotāja Sofija Andriksone