Bibliotēkas pasākumi maijā

4. maijs Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena

Tematiskās izstāde „Mīļo māmiņ!”

Bibliotekārā stunda skolēniem „Izzināsim komiksu grāmatas”

Literatūras izstāde „Putnu pavasaris”

Puzles likšanas pēcpusdienas

Prāto! Domā! Risini! – mīklas un jautājumi

Grāmatu nodošana bibliotēkā no 24. līdz 31. maijam