Bibliotēkas pasākumi septembrī

Zinību diena – dzejā un prozā…

Jauno bibliotēkas telpu atklāšana – 3.septembris

Bērnu un Jauniešu Žūrija 2021 ir klāt!

Bibliotekārās stundas „Bibliotēkā dzīvo grāmatas”

13.- 17.septembris – Dzejas dienas skolā…

23.septembris – Miķeļdiena..

Izstāde „Ābece”

Jaunāko grāmatu izstāde

Mācību grāmatu izsniegšana