Barboletas metode skolā

Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā ir pieejams jauns pakalpojums bērniem – nodarbības ar Barboletas metodi.

Kur un kā pieteikties nodarbībām? Zvanot uz attīstības centru, tel. 26423136

 

Barboletas attīstošās metodes pamatā ir līdzsvars, kustību koordinācija un sajūtas. Ar metodes palīdzību bērns ātrāk un produktīvāk apgūst mācību vielu, jo tiek maksimāli koncentrēta uzmanība uz notiekošo šeit un tagad. Tiek stimulētas abas smadzeņu puslodes un nodrošināta sadarbība starp abām smadzeņu puslodēm, kas nenotiek, ja bērns mācās klasiskā sēdus pozīcijā.

Kurš to var izmantot ? Ikviens bērns vai pieaugušais, kurš vēlas ātrāk, interesantāk un efektīvāk apgūt mācāmo vai kuram nepatīk kāda mācību viela vai ir grūtības koncentrēties, atcerēties.

Vecums. 1,6 līdz pieaugušais vecums.

Kā tas strādā ?

Bērniem, kas darbojas ar līdzsvara platformām, apmācību laikā tiek paaugstināts uzmanības koncentrēšanas līmenis, emocionāla iesaiste mācību procesā, paaugstinās interese un samazinās stresa līmenis. Šie ir vieni no būtiskajiem faktoriem, lai cilvēks produktīvi uztvertu un apgūtu jaunu informāciju.

Līdzsvara platformu uzdevums ir iesaistīt ķermeņa koordināciju, līdzsvaru un emocijas mācību procesā.

Kā attīstījās metode ?

Metodi radīja klīniskā psiholoģe/speciālā pedagoģe Baiba Blomniece – Jurāne 2016.gadā, kad viņa saskārās ar mūsdienīgu metožu trūkumu, lai veicinātu bērnu uzmanību un interesi par apgūstamo mācību vielu. Mūsdienās strauji pieaug to bērnu skaits, kuriem ir vērojamas mācīšanās grūtības, kā piemēram, uzmanības, darba atmiņas, valodas attīstības grūtības utml. Nereti, šādas grūtības pat netiek saistītas ar specifiskiem traucējumiem. Tas nozīmē, ka grūtības koncentrēties uz mācību procesu var būt jebkuram bērnam.