Balva izglītībā

Ceturtdien, 1.oktobrī Skolotāju dienas noskaņās Valmieras pilsētas pašvaldība pateicās izglītības iestāžu pedagogiem par nozīmīgu ieguldījumu pedagoģiskajā darbā, ievērojamiem sasniegumiem izglītībā, par profesionalitāti, atsaucību un radošumu šajā izaicinājumu pilnajā laikā!
Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojumu “Balva izglītībā” saņēma arī Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra pedagogi – direktores vietniece un speciālās izglītības skolotāja (skolā) Līga Vaite un speciālā pedagoģe (pirmsskolā) Gunta Lure.
Ļoti novērtējam, priecājamies un lepojamies ar Līgu un Guntu, viņu nesavtīgo darbu un paveikto! PALDIES jums! 💚

Iveta Kļaviņa, 02.10.2020.