Balva izglītībā

Lepojamies ar saviem pedagogiem, kuri š.g. 7.oktobrī saņēma Valmieras novada pašvaldības apbalvojumu “BALVA IZGLĪTĪBĀ”:
– Skolotāja logopēde, pirmsskolas izglītības sporta skolotāja, ārstnieciskās vingrošanas skolotāja EVA APLOCIŅA par pašaizliedzīgu un profesionālu darbu katra bērna individuālo spēju attīstībai un personības izaugsmei, par lojalitāti un ieguldījumu Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra attīstībā;
– Direktores vietniece IT jautājumos, speciālās izglītības skolotāja, metodiķe GUNA RADZIŅA par radošu, mērķtiecīgu un aizrautīgu darbu, Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centrā ieviešot inovatīvus digitālos risinājumus un veicinot skolēnu un pedagogu digitālo pratību;
– Speciālās izglītības skolotāja GUNDA PRAULIŅA par ilggadēju, pašaizliedzīgu un profesionālu darbu Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā, izglītojot skolēnus ar speciālām vajadzībām un veicinot viņu personības izaugsmi.

PALDIES skolotājām par pašaizliedzīgu un profesionālu darbu!