14.martā Atvērto durvju diena pirmsskolā

14.martā plkst. 16.00-18.00 Valmieras Gaujas krasta vidusskolas-attīstības centra PIRMSSKOLA (Jumaras iela 9, Valmiera) ver durvis un aicina vecākus (topošos, esošos) un citus interesentus iepazīties ar iestādi, mācību procesu, ikdienas aktivitātēm un atbalsta iespējām pirmsskolas bērniem ar attīstības traucējumiem.

Piedāvāsim iespēju apskatīt iestādes telpas, tikties ar pedagogiem un speciālistiem, uzzināt un praktiski līdzdarboties dažādās aktivitātēs:
– Vispārīga informācija par iestādi (direktore Iveta)
– Pašizpausme mūzikā (pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja Daiga)
– Valodas un runas attīstība (audiologopēde Krista, skolotāja logopēde Dana)
– Dabas vides estētika (pirmsskolas izglītības skolotāja Santa, speciālais pedagogs Gunta)
– Barboletas metode (pirmsskolas izglītības skolotāja Anda)
– Kanisterapija (speciālais pedagogs Mārīte, suņi Grands un Meisija)
– Silto smilšu terapija (pirmsskolas izglītības skolotāja Sigita)
– Gaismas, smilšu spēles (pirmsskolas izglītības skolotājas Santa un Gita)
– Persona Lelle (speciālais pedagogs Māra, lelle Ikars)
– Kustību prieks sporta nodarbībās (pirmsskolas izglītības sporta skolotāja Kristīne)
– Sajūtu terapijas centrs (skolotāja logopēde Eva)

Iepriekšēja pieteikšanās: https://docs.google.com/forms/d/1ZWWydFNomnZKFBT9V4ekFFkoXxSONB4_GAGou50_JJw/edit

Ar prieku Jūs gaidīsim,
Iestādes direktore Iveta Kļaviņa

Papildu informācijai: 28388112