Attīstības centrs oktobrī piedāvā

Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs, īstenojot metodisko un konsultatīvo atbalstu iekļaujošas izglītības sekmēšanai, 2021. gada oktobrī organizē vairākas aktivitātes:

12. oktobrī 13:00 – 16:00

Psiholoģijas dienu ietvaros seminārs  izglītības iestāžu atbalsta personālam, klašu audzinātājiem, citiem interesentiem “Neformālās izglītības metodes – palīgs bērna iekļaušanai kolektīvā”.

Vada Daiga Ramata, Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra direktores vietniece.

Norises vieta: Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs, adrese Leona Paegles iela 5, Valmiera. Pieteikšanās pa tālr. 26423136. Dalībnieki par dalību pasākumā saņems apliecības.

14. oktobrī 14:00 – 15:00

Psiholoģijas dienu ietvaros vebinārs  izglītības iestāžu darbiniekiem “Supervīzija kā resurss pedagoga ikdienas darbā”.

Vada Līga Vaite, supervizore, geštaltterapeite, Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra direktores vietniece.

Norises vieta: ZOOM tiešaiste

Pieteikšanās e-pastā: [email protected]

14. oktobrī 17:30 – 19:00

Psiholoģijas dienu ietvaros nodarbība vecākiemMetodes, kā palīdzēt bērnam uzvesties labāk”.

Norises vieta: Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs, adrese Leona Paegles iela 5, Valmiera.

Vada Marita Krišāne, Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra metodiķe.

Pieteikšanās pa tālr. 26423136

15. oktobrī 11:00 – 14:00

Supervīzija Valmieras novada psihologiem.

Norises vieta: Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs, adrese Leona Paegles iela 5, Valmiera.

Vada supervizore Inga Jurševska.

18. oktobrī 13:00

Sanāksme Valmieras novada logopēdiem. Tikšanās  ar Pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāju Daci Vaļģi.

Norises vieta: Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs, adrese Leona Paegles iela 5, Valmiera.

Vada Vineta Ragēvičiusa, Logopēdu jomas koordinatore (tālrunis 26184349)

Papildu uzziņai: Daiga Ramata, Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra direktores vietniece, tālrunis: 26423136, e-pasts: [email protected]