Attīstības centri tiekas Valmierā

28.februārī Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā norisinājās seminārs – diskusija Latvijas attīstības centriem sadarbībā ar Izglītības un Zinātnes ministriju un Valsts izglītības satura centru. Mūsu skola uzņēma  kolēģus no Rīgas Strazdumuižas vidusskolas – attīstības centra, Rīgas 1.pamatskolas – attīstības centra, Jelgavas pamatskolas “Valdeka” – attīstības centra, Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra, Rīgas 5.pamatskolas – attīstības centra, Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra, Kokneses pamatskolas – attīstības centra, ieradās arī pārstāvji no Izglītības un Zinātnes ministrijas, Valsts izglītības satura centra un Valmieras novada Izglītības pārvaldes.

Semināra mērķis bija kopīgi tikties un ar SVID analīzes palīdzību ieraudzīt attīstības centru stiprās puses, iespējas, tāpat arī vājās puses un iespējamos draudus. Tāpat kopā ar pārstāvjiem no IZM, VISC un Valmieras novada Izglītības pārvaldes tika pārrunāti iegūtie analīzes rezultāti un radušies jautājumi, norisinājās diskusija un tika izvirzīti veicamie uzdevumi turpmākajā darbībā katrai no iesaistītajām pusēm.

Attīstības centri dalījās arī ar saviem labās prakses piemēriem. Noslēgumā semināra dalībnieki baudīja īpašu kūku, kuru rotāja Latvijas kontūrā atzīmēti visi attīstības centri.

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra metodiķe Beāte Tetere