Atmiņas laika griežos

25. martā 5.-12. klašu skolēniem notika pasākums , kas veltīts Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai. Pasākumā viesojās Valmieras muzeja darbinieces I. Zīriņa un K. Cīrule, kuras pastāstīja dažu Valmieras novada ģimeņu atmiņu stāstus par pārdzīvoto laiku Sibīrijā.

Klases skolēni lasīja atmiņu fragmentus un veidoja ilustrācijas par izlasīto.

Internāta skolotājas G. Bulmeistare un B. Šēnberga