Aristoteļa svētki

17. oktobrī mūsu skolā tika svinēti Aristoteļa svētki. Šajos svētkos tika apsveikti un uzdoti pārbaudījumi 10. klases skolēniem un skolotājai.10. klases skolēnus Aristotelis ieveda zālē un uzrunāja. Skolēni un skolotāja bija saģērbušies klaunu tērpos.Pirms pasākuma skolēniem tika uzdots mājas darbs. Mājas darbā bija jāuzzīmē savs klases pašportrets, apvienojot kā dzīvnieku un paskaidrojot savu izvēli. Aristotelis kopā ar savu pavadoni Danielu vēroja, kā skolēni ir izpildījuši mājas darbu. 10. klases skolēni bija sagatavojuši pārsteigumu, nelielu teātra izrādi. Izrādes laikā tika iesaistīti arī pārējie dalībnieki no zāles, rādot visādus trikus un jokus. 10. klases skolēniem uzdevumus bija sagatavojuši arī citu klašu skolēni: 5.,5.d klases, 6. klase, 6./7.d klase, 7. klase, 8. klase, 8./9.d klase,9. klase, 11. klase un 12. klase.Paldies skolēniem par interesantiem un aizraujošiem uzdevumiem! Pēc uzdevumu izpildes tika nolasīts un parakstīts Svinīgais Solījums un izdalītas ,,vidusskolnieku apliecības”. Desmitie bija pārsteigti, jo apliecībās viņu izskati bija pavisam interesanti, proti – klauna. Pasākums bija izdevies, interesants un prieka pilns.

Internāta skolotājas Kristiāna Stukāne
26.10.2018.