Aristoteļa svētki

Lai turpinātu skolas  tradīcijas un stiprinātu skolēniem piederības sajūtu skolai no 17. līdz 19. oktobrim mūsu skolā  norisinājās  Aristoteļa svētki.

Nedēļas sākumā 10. klases skolniekiem tika dota iespēja iejusties tēlos, kurus izvēlējās 11. un 12. klases skolēni. Pirmdien 10.klases skolēniem bija jāierodas tematikā  “bēbis”, otrdien “mūmija” un trešdien “kāzu tērpi”. Aristoteļa svētki un iejušanās citos tēlos skolēniem raisīja dažādas emocijas un dienas pagāja jautrā un pozitīvā gaisotnē.

Trešdien, 19. oktobrī  skolas zālē notika svinīgs pasākums.  5.-12. klašu skolēniem bija jāsagatavo  uzdevums 10. klasei, lai viņi veiksmīgi tiktu uzņemti vidusskolēnu pulkā. Ciemos bija atnācis  Aristotelis, kurš vēroja, kā skolēni veic uzdevumus. 10.klases skolēniem iepriekš tika arī uzdots mājasdarbs, kuru pārbaudīja Aristotelis. Kad visi uzdevumi tika veiksmīgi izpildīti un 10.klases skolēni saņēma vērtējumu no Aristoteļa, bija laiks zvērestam. Lai skolēni pilnvērtīgi tiktu uzņemti vidusskolēnu pulkā, bija jādod zvērests, ka tiks apzinīgi veikti vidusskolēna pienākumi.

Desmitie atzīst, ka šis pasākums vieno klasi, ir jautrs, kā arī var piedzīvot to, ko ikdienā nav iespējams. Skolēni saka lielu  paldies 5.-12.  klašu skolēniem un viņu internāta  skolotājām, par izdomu pilniem  un aizraujošiem uzdevumiem. Jā, un noteikti paldies  par diskotēku  pēc svinīgā pasākuma.

Internāta skolotājas I.Mockus un I.Upesjure