Aristoteļa svētki

16. oktobrī mūsu skolā tika svinēti Aristoteļa svētki. Šajos svētkos tika apsveikti un uzdoti pārbaudījumi 10. klases skolēniem un skolotājai.10. klases skolēnus Aristotelis ieveda zālē un uzrunāja. Skolēni un skolotāja bija saģērbušies troļļu tērpos. Pirms pasākuma skolēniem tika uzdots mājas darbs. Mājas darbā 10.klases skolēniem bija jāizdomā troļļu deja, kas viņiem lieliski izdevās. 10. klases skolēniem uzdevumus bija sagatavojuši arī citu klašu skolēni: 5. klase, 5.d klase, 6.klase, 6.d klase, 7.klase, 7.d klase, 8. klase, 8.d/9.d klase, 9. klase, 11. klase un 12. klase. Paldies skolēniem par interesantiem un aizraujošiem uzdevumiem! Pēc uzdevumu izpildes tika nolasīts un parakstīts Svinīgais Solījums.

Sveicam 10. klases skolēnus ar iesvētīšanu vidusskolnieku kārtā!

Internāta skolotājas Kristiāna Stukāne
16.10.2019.