Apsveikums no mūsu draugiem Turcijā

Liels prieks bija saņemt videosveicienu no draugiem Turcijas bērnudārzā!

Skatījāmies viņu uzņemto video un arī paši priecājāmies un dejojām līdzi.

Video var redzēt šeit: