Apstiprināts projekts “Varu un daru!”

Projekta mērķis: piedāvāt Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra 5.-12.klašu izglītojamiem iespēju uzlabot savas komunikatīvās un sadarbības prasmes un veiksmīgāk iekļauties izglītības sistēmā un sabiedrības dzīvē, pašiem piedaloties daudzveidīgā radošā darbībā, ideju izvirzīšanā un realizēšanā.

Galvenās aktivitātes:  sadarbībā ar izglītojamiem plānots  un realizēts 4 apmācību cikls mācību gada ietvaros, katrā attīstot dažādas prasmes un personības vērtības, kā pašizziņu, sadarbību, komunikāciju, radošumu, neatlaidību.

Ko mēs darīsim?

* veidosim robotiņus

* apgūsim sietspiedes un termodrukas tehnikas

* sportosim

* mācīsimies paši izveidot un izdekorēt ikdienā lietojamus priekšmetus.

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai» (PuMPuRS)