Aprobācijas rezultātu izvērtējums

Tiek vērtēti jaunā mācību satura digitālo mācību un metodisko līdzekļu aprobācijas gaitas rezultāti

SIA “Uzdevumi.lv” šī gada 3.jūnijā organizēja devīto Projekta uzraudzības padomes sēdi, lai vērtētu jaunā mācību satura aprobācijas rezultātus. Jau iepriekš ziņots, ka Uzdevumi.lv izstrādājis un ieviesis lietošanai skolās jaunā satura digitālos mācību un metodiskos līdzekļus, kuri izstrādāti atbilstoši jaunajai mācību satura pieejai un balstīti uz vispārējās izglītības iegūšanas standartu paraugprogrammām. Šis saturs ir aktīvi pielietots jau kopš mācību gada sākuma.
Vidējais mēneša apmeklētāju skaits portālā Uzdevumi.lv 2020./2021. mācību gadā bija 760 000 lietotāju. Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, šis rādītājs pieaudzis par 30%. Izmaiņas skaidrojamas ne vien ar šogad piedzīvoto attālināto mācību procesu, bet arī ar jauno mācību materiālu pieejamību portālā. Visi portālā papildinātie digitālie mācību un metodiskie līdzekļi veidoti, balstoties uz jauno mācību saturu un kompetenču pieeju. Papildus jaunā satura izstrādei, tika uzlabota arī portāla funkcionalitāte un lietojamība. Jaunā funkcionalitāte nodrošina skolēniem mazāku iespēju pieļaut drukas kļūdas, ievadot atbildi, jo tiek piedāvāti uzdevumi ar ievelkamo atbilžu funkcionalitāti. Savukārt skolotājiem ir uzlabotas ne vien atbilžu vērtēšanas iespējas, bet arī paplašinātas rediģēšanas, kombinēšanas un uzdevumu kārtošanas iespējas gan mājasdarbiem, gan pārbaudes darbiem, gan prezentējamajam saturam stundu laikā. Uzraudzības padomes sēdē tika analizēti aprobācijas rezultāti un secināts, ka ir veiksmīgi aprobētas visas 202 izstrādātās jaunā mācību satura digitālās mācību un metodisko līdzekļu kopas, tās aprobējot 1 181 mācību stundās. Tāpat tika analizēti arī aptaujas rezultāti un vērtējums no aprobācijā iesaistītajiem skolēniem un viņu vecākiem, kas atzinīgi vērtē Uzdevumi.lv portālā esošo funkcionalitāti un piedāvāto mācību saturu.

Projekta “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde Uzdevumi.lv modernizācijai” (Nr.8.3.1.2/19/A/005) īstenotājs ir SIA “Uzdevumi.lv” un tas tiek īstenots ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu.

Informāciju sagatavoja:
Evija Vērzemniece
SIA “Uzdevumi.lv”
Projekta vadītāja
[email protected]