Aizvadīta tiešsaistes viktorīna MANA LATVIJA

Trešdien, 27.oktobrī , 5.-7.klašu skolēni aktīvi piedalījās tiešsaistes erudīcijas viktorīnā “Mana Latvija” sociālās un pilsoniskās mācību jomas ietvaros.

Skolēni domāja un atbildēja uz daudzpusīgiem jautājumiem par mūsu dzimto Latviju, uzrādot ne tikai sociālo un pilsonisko pratību līdztekus sociālo zinību un Latvijas un pasaules vēstures mācību priekšmetiem, bet  arī labas zināšanas citās mācību jomās- dabaszinībās, ģeogrāfijā, matemātikā, mūzikā. Savukārt caurviju prasmju izmantošana viktorīnā nostiprina skolēnu spējas tās izmantot patstāvīgi un visdažādākās situācijās.

Pēc skolēnu atbildēm varam būt droši par viņu nacionālo un pilsonisko apziņu, par viņu vērtību izpratni un piederības sajūtu  savai dzimtenei, tautai.

Viktorīnā ikviens skolēns varēja izmantot un parādīt savas uzkrātās zināšanas,erudīciju un nostiprināt prasmi izvērtēt citu viedokļus un pamatot savējo.

Sociālo zinību skolotāja Lolita Eklone

28.10.2021.