Aicinām uz iekļaujošās izglītības konferenci “Iekļaut un iekļauties”

Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs

sadarbībā ar

Valmieras novada Izglītības pārvaldi

organizē 3.iekļaujošās izglītības

konferenci

“IEKĻAUT UN IEKĻAUTIES”
Norises laiks: 2023.gada 23.oktobris
Norises vieta: Valmieras sākumskola, Leona
Paegles iela 40, Valmiera, Valmieras novads
Pieteikšanās : https://ej.uz/ieklaujosakonference
KONFERENCES PROGRAMMA

Lektore: Tīna Kiviranda (Tiina Kivirand), izglītības zinātņu doktore,
iekļaujošās izglītības eksperte, Tartu universitāte, Igaunija
Konferencē tiks nodrošināts tulkojums no angļu valodas
• 9.00 – 10.00 ierašanās, reģistrēšanās, kafijas pauze
• 10.00 – 10.15 Konferences ievads. Iveta Pāže, Valmieras novada
Izglītības pārvaldes vadītāja
• 10.15 – 11.45 Iekļaujošās izglītības pieejas un principi, labās prakses
piemēri Igaunijā
• 11.30 – 12.30 pusdienas
• 12.30 – 14.00 Komandas darba efektivitātes paaugstināšana darbā ar
skolēniem ar iekļaušanās grūtībām
• 14.00 – 15.00 individuāli jautājumi, konferences noslēgums

Konferences norisi finansē Valmieras novada pašvaldība
Konferences noslēgumā dalībnieki saņems apliecības par pedagogu
profesionālās pilnveides programmas apmeklējumu
Kontaktinformācija:
tel. 26423136, Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs