Aicinām pirmsskolas bērnu vecākus uz praktisku nodarbību

30.novembrī plkst. 17.15 Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra pirmsskolas skolotāji logopēdi aicina vecākus uz “Vecāku skoliņas” nodarbību “Soli pa solim runas un valodas prasmju veicināšanai”.
Runas un valodas sekmēšana un attīstīšana ir pamats gan bērna savstarpējai komunikācijai, gan emocionālai labsajūtai, gan kognitīvo procesu attīstībai, kas nosaka mācību sasniegumus skolā.
Piedaloties nodarbībā vecāki gūs plašāku ieskatu:
– Kā palīdzēt bērnam skaņu izrunu veicināšanā, darbojoties ar artikulācijas aparāta vingrinājumiem;
– Kā sekmēt bērnam klausīšanās prasmes un literāro darbu uztvere procesus;
– Kā bagātināt bērnu vārdu krājumu, izmantojot logoritmikas vingrinājumus;
– Kā darboties ar elpošanas vingrinājumiem, lai veicinātu bērna veselību;
– Kā izmantot dabas materiālus valodas prasmju pilnveidē.

Nodarbība notiks pirmsskolas telpās, Jumaras ielā 9, Valmierā.

Gaidīsim!
Skolotājas logopēdes