Adventes vainagu konkurss

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra (Valmiera) Skolēnu dome uzaicināja skolēnus piedalīties  konkursā par skaistāko, radošāko, interesantāko un gaumīgāko Adventes vainagu. Izgatavotie vainagi tika izvietoti pie savas klases durvīm.

Paveikto vērtēja žūrijas komisija (L.Balode, A.Ašmanis, I.Kursīte). 1. pakāpes diplomus saņems – 7.a un 10. klases, 2. pakāpes diplomus saņems – 8. un 12. klases, 3. pakāpes diplomu saņems 5./6./7/, 9. un 6.a klases. Atzinība – 5.a, 11., 7.b un 8.a klasēm. Paldies visiem internāta skolotājiem un mācību priekšmetu skolotājiem, kuri palīdzēja vainagu tapšanā!

Lai jauks Ziemassvētku gaidīšanas laiks!

Direktores vietniece Ina Kursīte