25. marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

Latvijā 25. marts ir sēru diena, kad tiek pieminētas 1949. gada deportācijas un komunistiskā genocīda upuri. Pie mūsu skolas ir izveidota piemiņas plāksne, kas liecina par 86 vaidaviešu izvešanu uz Sibīriju. Visi sapulcējāmies uz piemiņas brīdi. Paldies vēsturniekam, Vaidavas muzeja vadītājam Vismantam Priedītem un Vaidavas kultūras un amatniecības centra vadītājai Initai Jurgenbergai par vēsturisko atskatu un siltajiem vārdiem. Neaizmirsīsim šos notikumus nekad, atcerēsimies un pieminēsim visus komunistiskā genocīda upurus. Dievs svēti Latviju!

D irektora vietniece audzināšanas jomā Ināra Kokina, Vaidava