“Zvirbulēni” ciemos pie ugunsdzēsējiem

Atzīmējot Ugunsdzēsēju un glābēju dienu, 17.maijā “Zvirbulēni” devās uz Valmieras Ugunsdzēsības depo. Tur mūs laipni sagaidīja atvērti un pozitīvi glābēji. Patiesi bija bērnu smaidi un sajūsma, ieraugot ugunsdzēsības transportu, aprīkojumu. Vislielāko prieku sagādāja darbošanās ar ūdens strūklu – tas tik bija vareni! Par DROŠU rīcību nelaimes gadījumos glābēji sniedza instruktāžas un demonstrācijas. Pēc depo apmeklējuma devāmies uz Valmieras tirgu, lai apskatītu tirgus piedāvājumu. Pārgājiena noslēgumā visi kopīgi baudījām tirgū iegādāto saldējumu.

Pirmsskolas skolotāja Gita Laidve