IKT prasmju apguve Palermo

Kursi “ICT Skills for Educators” Palermo, Itālijā

Skolotāja Kristiāna Stukāne bija viens no dalībniekiem kursos  “ICT Skills for Educators” kas notika no 24. līdz 28. novembrim 2023. gadā, Palermo, Itālijā. Kurss bija veltīts izglītības
speciālistiem, kuri vēlējās paplašināt savas digitālās prasmes, lai efektīvi integrētu informācijas un komunikācijas tehnoloģijas mācību procesā.
Lekciju un praksē orientēto nodarbību laikā kursa dalībnieki ieguva pamatzināšanas par dažādām ICT platformām un rīkiem, kas piemēroti izglītības vajadzībām. Tematiskie moduļi
ietvēra digitālo saturu mācību plānošanā, interaktīvo mācību materiālu izveidi, kā arī paņēmienus, kā veicināt iesaistīšanos un sadarbību starp skolēniem, izmantojot
tehnoloģijas.
Kurss piedāvāja praktiskus uzdevumus un darbnīcas, kur dalībnieki varēja eksperimentēt ar dažādiem programmatūras rīkiem un izstrādāt stratēģijas to efektīvai izmantošanai klasē.
Turklāt, tika apspriesti arī e-uzdevumi, digitālā satura novērtēšanas metodes un drošības jautājumi, lai nodrošinātu atbilstību visiem izglītības procesa aspektiem.
Dalībniekiem šajā kursā bija iespēja gūt izpratni par to, kā veicināt tehnoloģiju integrāciju ikdienas mācību procesā, lai uzlabotu skolēnu mācīšanās pieredzi un sasniegtu izcilību
izglītībā.
Viena no neaizmirstamākajām pieredzēm bija ekskursija uz Etnas vulkānu, kas šobrīd aktīvi darbojas. Izmantoju šo iespēju, lai atvestu saviem skolēniem vulkāniskos iežus.
Iepazīstināju skolēnus ar vulkāniskajiem iežiem, ko biju ievākusi šajā ekspedīcijā, un šos iežus izmantoju ģeogrāfijas stundās, lai padziļinātu skolēnu izpratni par vulkāniskiem
procesiem un to ietekmi uz apkārtējo vidi.

Šādi kursi sniedz vērtīgu iespēju pedagogiem paplašināt savas digitālās prasmes un pielietot jaunievedumus savā profesionālajā darbā, veicinot inovācijas izglītības jomā.

Kursos iegūtās zināšanas, pieredze un piedzīvojumi bija ne tikai man personīgi ieguvums, bet arī vērtīga iespēja dalīties ar saviem kolēģiem un kopīgi attīstīt mūsu
kompetences. Pēc kursu noslēguma es ar prieku prezentēju savā kompetenču grupā visus jaunos aspektus, ko esmu iemācījusies, un dalos ar pieredzi, ko ieguvu, apmeklējot Etnas
vulkānu vai pētot digitālo saturu izglītības procesā. Šī sadarbība un informācijas apmaiņa starp kolēģiem ir būtiska, lai mēs visi kopā augtu un attīstītos kā izglītības profesionāļi.