18.februāra tikšanās ar vecākiem ieraksts

2021.gada 18.februāra vakarā attālināti tiešsaistē satikās Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra administrācija, atbalsta speciālisti un skolēnu vecāki.

Satikšanās laikā vecākiem tika sniegta informācija:

  1. Skolas galvenās aktualitātes (direktore Iveta Kļaviņa).
  2. Mācību darbs attālinātas mācīšanas un mācīšanās laikā (direktores vietniece Līga Vaite).
  3. Mācību stundu apmeklējums/kavējumi (sociālā pedagoģe Zane Skuja).
  4. Pirmā psiholoģiskā palīdzība bērniem un pusaudžiem (skolas psiholoģe Iveta Kalna) Informatīvs materiāls vecākiem „PIRMĀ PSIHOLOĢISKĀ PALĪDZĪBA”
  5. Covid-19 drošības pasākumi (medicīnas māsa Inga Birkava).
  6. Kā palīdzēt jaunietim izvēlēties profesiju (karjeras konsultante Lolita Eklone) 
  7. Video par skolu

Satikšanās video ieraksts apskatāms te: https://youtu.be/SQ3tUjKcJ7s

PALDIES vecākiem par sadarbību un atbalstu!

Skolas direktore Iveta Kļaviņa