Ķirbji. Helovīns un diskotēka.

Ķirbji. Helovīns un diskotēka.

1. novembrī mūsu skolā notika Helovīna diena. Pasākumu organizēja Skolēnu dome, atbildīgie Samanta Žurakovska, Reinis Hugo Brūvelis un Roberts Immurs. Paldies viņiem! Paldies visām internāta skolotājām, īpaši I.Upesjurei un I.Mockus, par līdzdalību pasākuma sagatavošanā!

Pasākuma sākumā skolēni iepazīstināja klātesošos ar savas maskas nosaukumu. Tērpi tika vērtēti un piešķirti tituli. Titulus ieguva Laura Balode (11.kl.), Emīls Jānis Jermacāns (7.kl.), Ieva Lapiņa (7.kl.), Maksis Mārtiņsons (7.kl.), Samanta Žurakovska (12.kl.) un Reinis Hugo Brūvelis (10.kl.)

Skolēniem bija uzdots radošs mājas darbs  – izgrebt ķirbi. Katra klase piedalījās konkursā “Lieliskākais ķirbis”. Visi klātesošie balsoja par ķirbi, kas patika vislabāk. Konkursā 1.vietu ieguva 12.klases veidotais ķirbis, 2.vietu –  11.klases, 3.vietu  – 7. klases ķirbis.

Pasākuma laikā skolēniem norisinājās Kahoot spēle par  Helovīnu tematiku. Spēlē pirmo vietu ieguva 7.a klases komanda, 2. vietu – 5./6. klases komanda, bet 3. vietu – 10. – 12. klašu komanda. Pasākumā skolēni aktīvi iesaistījās, bija pozitīva un jautra gaisotne, taču tērpi un dekorācijas ļāva saglabāt Helovīnu mistēriju un noskaņu. Pēc Kahoot spēles un apbalvošanas sākās  diskotēka, kurā skolēni turpināja izbaudīt  svētku gaisotni.

Paldies visiem par dalību!

Direktores vietniece Ina Kursīte