Mācīties dabā, muzejā, pie jūras? Kāpēc ne?!

Agnese Dzērve, angļu valodas skolotāja      

  Laikā no 19. līdz 24. novembrim trīs Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra pedagogi – Larisa Zakrevska, Baiba Sedlova un Agnese Dzērve apmeklēja kursus Erasmus + projekta ietvaros „EDUCATION OUTSIDE THE CLASSROOM–learning from sites, museums, monuments & nature.” Kursu norises vieta bija saulainā Kipra.

Apmācības notika mājīgās un brīnišķīgi iekārtotās telpās, kurās ne tikai iepazināmies ar kursu programmas teorētisko daļu, bet saliedēti ar pārējo Eiropas valstu pārstāvjiem darbojāmies arī praktiski.

Kursu laikā ieguvām brīnišķīgas un bagātīgas zināšanas par ārpustelpu apmācības formām un iespējām, dažādām metodēm un stratēģijām zināšanu praktiskā apguvē.

Katru dienu teorētiskās zināšanas pielietojām praktiski, apmeklējot kultūrvēsturiskas vietas un iepazīstoties ar piedāvātajām mācību iespējām skolēniem.

Ļoti interesants bija uzdevums, kas jāpaveic visas nedēļas laikā un pēdējā dienā bija jāprezentē. Kursanti tika sadalīti nelielās grupiņās un katrai no grupām bija jāizveido prezentācija par iespējamām mācību metodēm, mērķiem un uzdevumiem izvēloties konkrētu kultūrvēsturisku vietu. Tā bija patiesi interesanta pieredze, lai varētu smelties idejas turpmākam darbam.

Mācību ietvaros apmeklējām Kurionas izrakumus, Limasolas vecpilsētas centru, Carob Mill muzeju, Medieval pili un muzeju, un citas brīnišķīgas pilsētas vietas. Devāmies arī mācību ekskursijā uz Akrotiri sāls ezeru,kas ir aizsargājams un ievērojams objekts.

Nedēļas laikā piedzīvota brīnišķīga enerģijas un pieredzes apmaiņa ar kolēģiem no Eiropas.