Maskēšanās tīkls Ukrainas aizstāvjiem

Laika posmā no 16.marta līdz 6.aprīlim, pateicoties brīvprātīgajiem no Dikļu KC sieviešu kora LIRA, kas palīdzēja sagādāt zvejnieka tīklu, Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs iesaistījās labdarības akcijā „Palīdzēsim Ukrainas tautai”. Vēstures, dizaina un tehnoloģijas, mājturības un tehnoloģijas, audzināšanas stundu laikā vecāko klašu skolēni, ar pedagogu atbalstu, nepilnu divu nedēļu laikā makšķerēšanas tīklu pārvērta maskēšanās līdzeklī Ukrainas karavīriem, lai maskētu bruņutehniku vai aizsegtu humāno preču kravas. Skolēni ar lielu interesi un atbildības sajūtu iesaistījās aizsargtīkla pīšanā. Par izejmateriālu nodrošināšanu nepieciešamajā daudzumā lielu paldies jāsaka skolas pedagogiem un darbiniekiem, ka pašaizliedzīgi ziedoja dažādus auduma atgriezumus. Atsaucoties uz vēl kādu  Ukrainas aizstāvju lūgumu, tika saziedota arī pārtika, kas nodota Dikļu KC sieviešu kora LIRA dalībniecei, lai to tālāk ar šofera palīdzību transportētu uz Ukrainu.

Skolotāja Ieva Lūsīte