Es mīlu Tevi, Latvija!

Tuvojoties 4. maijam – Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadienai ar iniciatīvas “Skolas soma” atbalstu, 27. aprīlī mūsu skolā viesojās Miks un Arta Abaroniņi ar koncertlekciju “Es mīlu Tevi, Latvija!”
Pasākumā piedalījās 1. – 9. klašu skolēni. Viesi iepazīstināja skolēnus ar Latvijas novadiem, nozīmīgām Latvijas vietām un cilvēkiem.
Zināšanas varēja pārbaudīt arī jautājumu, viktorīnas veidā.  Skolēni atkārtoja jau esošās zināšanas un arī iemācījās ko jaunu. Pasākumu caurvija Latvijā populāras dziesmas, dažām no tām skolēni dziedāja līdzi.
Skolas zālē valdīja patriotiska un priecīga gaisotne.

Paldies māksliniekiem par pozitīvām emocijām un kopā būšanu !

Internāta skolotāja Ilze Tauriņa