Vecāku nedēļa

Cienījamie vecāki!

Lai iepazītu, kā tiek organizētas mācību stundas un ārpusstundu aktivitātes, ko skolēni mācās un kādu atbalstu saņem, lai individuāli aprunātos ar skolotājiem, atbalsta speciālistiem un administrāciju, aicinām Jūs no 28. marta līdz 1. aprīlim piedalīties VECĀKU NEDĒĻAS pasākumos:

  • mācību stundās un ārpusstundu aktivitātēs (lūgums par ierašanās laiku līdz 28. martam informēt savas klases internāta skolotāju) ;
  • individuālās tikšanās ar administrāciju, mācību priekšmetu skolotājiem, internāta skolotājiem, sociālo pedagogu, psihologu, medicīnas personālu, audiologopēdu, Dzirdes centra speciālistiem un citiem atbalsta speciālistiem (lūgums par tikšanos informēt savas klases internāta skolotāju, lai vienotos par abpusēji pieņemamu laiku);
  • Vecāku nedēļas laikā klasēs notiks tikšanās stundas ar kādu no vecākiem.

Uz tikšanos!    

Skolas administrācija