Mūsu skolas aktīvās sportistes Burtnieku novadā

Gunita Šīrante

No 7.aprīļa līdz 6.maijam divas mūsu skolas sportistes piedalījās sporta aktivitātēs, krājot aktīvos kilometrus – staigājot, soļojot, nūjojot vai skrienot, spītējo laika apstākļiem, darbā uzkrātajam nogurumam. Gunita Šīrante ieguva 2. vietu no Valmieras pagastā, bet Ligita Vasiļevska 1.vietu Burtnieku pagastā. Info www.burtniekunovads.lv.

Ligita Vasiļevska  Gunita Šīrante  Rezultāti

Apsveicam!

Sporta MK
12.05.2021.