Miķeļdiena

Šogad rudens saulgrieži atnāca ar vēju un lietu. Taču trešdien, 26. septembrī, Valmieras Gaujas krasta vidusskolas bērni to nemaz nemanīja. Bija jāsagaida rudens vīrs Miķelis un Miķeļsieva, jāpiedalās veiklības stafetēs ar kastaņiem un zīlēm, jāprot salikt no burtiem rudens velšu nosaukumi. Skolēni arī lasīja latviešu tautas ticējumus par Miķeļdienu, uzzināja, kāds laiks gaidāms nākamajā ziemā un vasarā. Miķeļsieva cienāja bērnus ar tradicionālo Miķeļdienas svētku ēdienu-pelēkajiem zirņiem.

Miķelis un Miķeļsieva saka paldies visiem, kas piedalījās!

Gaidīsim atkal nākošos saulgriežus, kad saulīte pagriezīsies uz gaišo pusi!

Internāta skolotājas Jana Frēliha un Agnese Dzērve
05.10.2018.