Zinību diena pirmsskolā

Ar priecīgiem smaidiem, gladiolām un asterēm klāt ir jaunais mācību gads. Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra pirmsskolas bērni Zinību dienā, 1.septembra rītā pulcējās sporta laukumā uz pasākumu “Nāc pulkā, būsim draugi!”. Lielus un mazus iepriecināja draugi no Meža skolas – Meža skolas direktore Pūce sveica visus svētkos un aicināja aktīvi līdzdarboties, Lelle Tince vēlēja bērniem čakli mācīties, Lāce Māce mācīja bērniem burtus, Lapsa Capsa skaitīja un rēķināja, bet Zaķe Lece vingroja un dejoja. Pasākuma noslēdza burbuļu salūts, kad sapņi un vēlmes pacēlās gaisā. Lai piepildās!
Drošu, priecīgu un jauniem atklājumiem piepildītu jauno mācību gadu!
PALDIES ikvienam par svētku pasākumu, direktorei Ivetai Kļaviņai par jaukajiem vārdiem, skolotājām par dalību teātra uzvedumā – Ivetai Dobelniecei (Meža skolas direktore Pūce), Evai Aplociņai (Lelle Tince), Ingai Gackai (Lāce Māce), Andai Ābolai (Lapsa Capsa) un Kristīnei Šomasei (Zaķe Lece), mūzikas skolotājai Daigai Andrupei.
03.09.2020.