Informācija par atestātu un apliecību saņemšanu

12. klases skolēni atestātus par vispārējo vidējo izglītību saņem 5. jūnijā plkst.14.00 skolotāju istabā.

9.d  klases skolēni apliecības par vispārējo pamatizglītību saņem 8. jūnijā plkst.12.00 skolotāju istabā.

9. klases skolēni apliecības par vispārējo pamatizglītību saņem 10. jūnijā plkst.15.00 skolotāju istabā.

Direktores vietniece Ina Kursīte