Zem Raiņa dzejas lietussarga

Šis, attālinātā mācību procesa laiks, pateicoties skolēnu ģimeņu ieinteresētībai un atbalstam, ļauj mums turpināt plānotos darbus.

4. klases skolēni piedalās Raiņa muzeja „Jasmuiža” izsludinātajā vizuālās mākslas darbu konkursā “Zem Raiņa dzejas lietussarga”, kas domāts bērniem un jauniešiem no 12 līdz 16 gadu vecumam.

Konkurss tiek rīkots, atzīmējot Raiņa 155. jubileju un viņa dzejoļu krājumu „Putniņš uz zara” 95. gadadienu un „Zelta sietiņš” 100. gadadienu.

Mērķis: – Raiņa 155. jubilejas gadā aktualizēt dzejnieka daiļrades lomu mūsdienu sabiedrībā.

Rosināt bērnu un jauniešu interesi par Raiņa dzeju.

Veicināt bērnos un jauniešos radošu pašizteiksmi.

Konkursa uzdevums ir izveidot vizuālās mākslas darbu uz lietussarga brīvi izvēlētam Raiņa dzejolim no minētajiem krājumiem.

Iesniegtie darbi tiks izstādīti ārpus telpām kā vides objekti.

Pašlaik notiek iesūtīto darbu izvērtēšana. Ceram uz veiksmi!

Vislielākā pateicība Markusa, Pauļa, Gintas un Lindas ģimenēm!

Skolotāja Taņa