Viktorīna „IT profesijas darba pasaulē”

Digitālā nedēļa 2021

Mūsdienās IT prasmes ir durvis uz pieprasītākajām profesijām pasaulē, tāpēc 24. martā, Valmieras Gaujas krasta vidusskolas- attīstības centra 1.-5.klašu skolēni ,Digitālās nedēļas ietvaros, tuvāk iepazinās ar profesijām informācijas tehnoloģiju (IT) jomā.

Šoreiz skolēni piedalījās tiešsaistes viktorīnā, kurā skolēni iepazinās ar IT prasmju plašo pielietojumu ne tikai darba pasaulē, bet praktiski visās dzīves jomās, arī sadzīvē. Skolēni ieguva priekšstatu par IT un mācību priekšmetu saistību, uzzināja kuri mācību priekšmeti ir visvairāk saistīti ar IT profesijām, kas turpmāk varētu veicināt mācību motivāciju.

Viktorīnas laikā skolēni aktīvi piedalījās minot dažādas IT profesijas, kas saistītas ar matemātikas, fizikas, ķīmijas, bioloģijas, dabaszinību, informātikas un datorikas zināšanu apguvi. Pasākumā skolēni izmantoja savas jau esošās zināšanas, kā arī ieguva jaunas zināšanas, paplašināja savu redzesloku par darba pasauli un informāciju tehnoloģiju izmantošanu visdažādākajās profesijās darba pasaulē.

Arī pati pasākuma norise, vairākām klašu grupām pieslēdzoties tiešsaistē, demonstrēja, ka nekas mūsdienās nav neiespējams, digitālās kompetences un IT prasmes ir šī brīža nepieciešamība ikviena cilvēka dzīvē.

IT profesijas

Paldies visām 1. – 5. klašu internāta skolotājām, informātikas skolotājai Rudītei Ortlovai un direktora vietniecei Inai Kursītei par atbalstu pasākuma organizēšanā.

Pedagogs karjeras konsultants Lolita Eklone
25.03.2021.