Veido savu nākotni pats!

1. decembrī Valmieras Gaujas krasta vidusskolā-attīstības centrā viesojās pieredzējusī karjeras konsultante Jolanta Priede, kura Valmierā darbojas Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) iniciatīvas „Pilsētu inovatīvās darbības” (UIA) līdzfinansētajā projektā „Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētās (Next Generation Micro Cities of Europe UIA03-250).

Projekta ietvaros Jolanta Priede sniedza profesionālas individuālās karjeras konsultācijas diviem 9.klases un diviem 12.klases skolēniem. Skolēni konsultācijas laikā ieguva noderīgu informāciju, kas noderēs nākotnes profesijas un mācību iestādes izvēlē.

Pēcpusdienā 10.-12.klašu skolēniem notika klātienes karjeras atbalsta nodarbība „Veido nākotni pats!”, ievērojot visus epidemioloģiskos noteikumus. Nodarbības laikā skolēni guva priekšstatu par to, kā veidot savu profesionālo nākotni, balstoties uz rūpīgu sevis pašizpēti, izvērtējot objektīvi savas zināšanas, raksturu, spējas, prasmes, talantus, vērtības, veselības stāvokli, noskaidrojot savu personības tipu, atbilstoši savām kompetencēm, prasmēm un dotībām dažādās jomās un tikai apkopojot visu  informāciju par sevi, izveido piemērotāko profesiju sarakstu. Nodarbības noslēgumā skolēni aktīvi iesaistījās profesiju pielaikošanā „Sasien savu kurpju šņori”.

Nodarbībā skolēni ieguva atziņu, ka, lai gūtu panākumus, jāprot mainīt savus ieradumus, jo pasaule ap mums ir tāda, kādi esam mēs paši.

Jaunieši atzinīgi novērtēja jēgpilno karjeras nodarbību, aktīvi līdzdarbojās un ieguva vērtīgas atziņas par savas nākotnes veidošanu.

Paldies par sadarbību un atbalstu surdotulkam Ingai Upesjurei!

Sadarbības partnere: skolas pedagogs karjeras konsultants Lolita Eklone