Vecākus iepazīstinās ar gaidāmajām pārmaiņām mācību saturā un pieejā

Trešdien, 2019.gada 13.martā Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu skolēnu vecāki tiek aicināti uz tikšanos ar Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” jeb Skola2030 pārstāvjiem. Pasākums notiks Valmieras 5.vidusskolas 3.stāva zālē, tā sākums plkst. 17.30.

Šajā sarunā pastāstīsim vecākiem par galvenajām sagaidāmajām pārmaiņām mācību saturā un pieejā, un diskutēsim par to, kā vecāki var atbalstīt bērnus mācību procesā. Tikšanās laikā, darbnīcās ar Skola2030 ekspertiem būs iespēja diskutēt par pārmaiņām pirmsskolā, vērtēšanā un veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā.

Pārmaiņas mācīšanās pieejā būs veiksmīgas tad, ja šajā procesā iesaistīsies arī vecāki – jautājot, iedziļinoties un līdzdarbojoties – lai izglītības iestādē uzsāktais mācīšanās process turpinātos arī mājās.

Skola2030 mērķis ir izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no 1,5 līdz 18 gadiem, kas ļaus skolēniem attīstīt dzīvei 21. gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes.

Darba kārtību skatīt te: https://www.valmiera.lv/lv/jaunumi/izglitibas_zinas/20718_skolenu_vecakus_iepazistinas_ar_gaidamajam_parmainam_macibu_satura_un_pieeja/print?sfns=mo